• Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Fuarı & Kongresi / Ankara
 • 2-4 Kasım 2023
Kalan Süre

Haberler

Çevre sorunları ve çözüm yolları nelerdir?

Hızla artan dünya nüfusu, plansız sanayileşme ve makineleşme, tarım ilaçları, yapay gübreler ve kimyasal maddelerin kullanımının artmasıyla çevre sorunları ortaya çıktı.
 
Çevre sorunları, insanların yaşadıkları alanların doğal yapısını tahrip ederken kirlenen hava, su ve toprak, tüm canlıların yaşamını olumsuz yönde etkileyecek boyutlara ulaştı.
 
Çevre sorunlarının başında değerlendireceğimiz kentsel çevre sorunu; temel insan gereksinimi olan barınma ve konut sorununun gecekondulaşma ve betonlaşma yoluyla çözümlenmesi sonucunda ortaya çıktı. Düzensiz ve plansız kentleşme; doğal olarak alt yapı, kanalizasyon, katı atıklarının toplanması ve depolanması sorunlarını da beraberinde getirdi.
 
Diğer önemli bir çevre sorunu ise hızlı nüfus artışıdır. Türkiye, OECD ülkeleri arasında en yüksek nüfus artış oranına sahip ülkelerden biridir. Birleşmiş Milletler’in yaptığı nüfus tahminlerine göre, Türkiye nüfusunun 2025 yılında 92 milyona yükselmesi bekleniyor. Bu durum ülkemizin bugün olduğu kadar, gelecekte de çevre sorunlarıyla karşılaşacağını açıkça gösterir.
 
Hızlı nüfus artşını plânsız kentleşme ve alt yapı yetersizlikleri takip eder. Plansız kentleşmenin bir sonucu olarak plansız endüstrileşme ortaya çıkar. Yeterli alt yapısı ve organizasyonu oluşturulmamış endüstri ve sanayi alanları önemli çevre kirliliklerinin yaşanmasına neden olur. Bu alanlardan çıkan atıkların düzenli bertaraf edilmemesi ve denetimin yapılmaması sorunların her geçen gün büyümesine ve çözümlenemez hale gelmesine yol açar.
 
Çevre sorunlarının çözümünde acil yapılması gerekenler
 
 • Etkin bir çevre denetim sistemi oluşturulmalıdır.
 • Gelecek nesillerin iyi bir çevre eğitimi ile yetiştirilmesi sağlanmalıdır.
 • Çevre sorunlarının çözümü için sivil toplum kuruluşlarının sayısı artırılmalıdır.
 • Sivil toplum örgütleri ile kamu kuruluşları ortak çalışmalar yürütmelidir.
 • Plansız kentleşmeler yerine planlı şehir alanları oluşturulmalıdır.
 • Ormanların çoğaltılması ve korunması sağlanmalıdır.
 • Düzenli ve çevreci organize sanayi bölgeleri oluşturulmalıdır.
 • Çöplerin kaynağında ayrıştırılması için çalışmalar yapılmalıdır.
 • Kaliteli yakıtların kullanılması sağlanmalıdır.
 • Çevre sorunlarının önlenmesi için devlet tarafından etkili yasalar oluşturulmalıdır.
 • Çevre Ve Orman Bakanlığının kadrosu güçlendirilerek daha etkin çalışması sağlanmalıdır.
 • Yerel yönetimlerin asli görevleri çevre sorunlarının çözümlenmesi olmalıdır.
 • Çevre konusunda yapılacak yatırımlar için teşvik uygulamaları başlatılmalıdır.
 • Çevre sorunlarının yarattığı etkilerin izlenebilmesi ve doğru değerlendirilebilmesi için bilgi sistemleri etkin olarak kullanılmalıdır.
CNR Holding temiz bir gelecek için atağa geçti 
 
CNR Holding de, tam bu noktada yıllara dayanan fuarcılık tecrübesini ENTECH Geri dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı'na aktararak küresel bir sorun haline gelen çevre sorunları ve çevre kirliliğine dikkat çekmek istiyor.
 
Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için düzenlenen Entech Fuarı, 17 - 20 Ekim 2019 tarihleri arasında CNR Expo Yeşilköy'de gerçekleştirilecek.